EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

OBRAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNIČAR

Ekonomija kao područje rada u kojem se obrazuju ekonomski tehničari omoguĆava zadovoljavanje interesovanja učenika koji su naklonjeni proučavanju društvenih nauka. IzučavajuĆi grupu ekonomskih predmeta pored opšte-obrazovnih, naši učenici stiču znanja o ekonomiji kao teoriji i primenjenoj ekonomiji.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju moguĆnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzeĆima…), a poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Na radnim mestima na kojima se zapošljavaju ekonomiski tehničari, veĆina poslova se obavlja na računarima, za šta se osposobljavaju kroz program poslovne informatike u srednjoj školi.

Poželjne osobine učenika koji upisuju ovaj smer u našoj školi su : odgovornost, tačnost, ažurnost, sistematičnost i razvijene komunikacijske veštine.

obrazovni profil: ekonomski tehničar
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
Trajanje školovanja: 4 godine

NASTAVNI PLANNastavnim programom za obrazovni profil ekonomski tehničar predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna stručna znanja iz ekonomije, organizacije i menadžmenta preduzeća. Takođe se kroz razne opšte obrazovne predmete stiču opšta znanja i opšta kultura.NASTAVNI PLAN