Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Becej, januar 17/18. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 111.1.2018 8:06

BALEN   Balaša Endre
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30-8:15
2 8:20-9:05
3 9:10-9:55
4 10:10-10:55
5 11:00-11:45
6 11:50-12:35
1-05 EU02
Finansijsko poslovanje
7 12:40-13:25
8 13:30-14:15
3-05 EK10
Javne finansije
3-05 EU06
Poslovna ekonomija
3-05 EU07
Poslovna ekonomija
9 14:20-15:05
4-05 GUP1
Preduzetništvo
3-05 EU06
Javne finansije
3-07 EU07
Preduzetništvo
10 15:10-15:55
3-04 BIBL
Spoljno trgovinsko poslovanje
11 16:10-16:55
4-05 GUP1
Finansijska analiza
3-05 BIBL
Finansijsko poslovanje
4-05 EU06
Finansijska analiza
4-06 GUP1
Preduzetništvo
12 17:00-17:45
4-06 EK12
Finansijsko poslovanje
4-06 EK12
Finansijsko poslovanje
3-05 EK10
Finansijsko poslovanje
13 17:50-18:35
4-06 EU04
Marketing
3-04 GUP1
Spoljno trgovinsko poslovanje
14 18:40-19:25
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software