Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Becej, januar 17/18. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 111.1.2018 8:06

IVADI   Ivanic Dobožanov Ivana
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30-8:15
1-04. EK10
Kancelarijsko poslovanje
2 8:20-9:05
3 9:10-9:55
4 10:10-10:55
5 11:00-11:45
1-01. EK12
Kancelarijsko poslovanje
6 11:50-12:35
1-01. EK12
Kancelarijsko poslovanje
7 12:40-13:25
8 13:30-14:15
4-04 BIBL
Marketing
3-03. EK14b
Poslovna korespondencija
9 14:20-15:05
3-06 EU09
Preduzetništvo
10 15:10-15:55
4-01 EU02
Ekonomija
4-04 BIBL
Marketing
11 16:10-16:55
3-03 EK08
Agencijsko i hotelijersko poslovanj
4-01 EU07
Ekonomija
12 17:00-17:45
13 17:50-18:35
4-03 EK10
Preduzetništvo
14 18:40-19:25
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software