Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Becej, januar 17/18. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 111.1.2018 8:04

3-02   Službenik osiguranja-ogled
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30-8:15
2 8:20-9:05
3 9:10-9:55
4 10:10-10:55
5 11:00-11:45
6 11:50-12:35
7 12:40-13:25
8 13:30-14:15
Marketing u osiguranju
Preradov Sladana EU04
Matematika
Malic Ivana GUP2
Fizicko vaspitanje
Stakic Ksenija SALA 1
*Obuka u virtualnom osig. društvu.
Bakrac Aleksandra EK12
*Obuka u virtualnom osig. društvu
EK11
Ivkovic Branislava
Verska nastava.
Novakovic Andrej EU04
9 14:20-15:05
*Osiguranje - vežbe.
Ivkovic Branislava EK08
*Statistika
EK10
Popovic Olga
Srpski jezik i književnost
Simovljevic Milka EU04
Logika
Kovac Ivan EU06
10 15:10-15:55
Komunikacija sa psihologijom
Vukanic Nada EU03
Srpski jezik i književnost
Simovljevic Milka EU09
11 16:10-16:55
Marketing u osiguranju
Preradov Sladana EU09
Engleski jezik
Varga Vedran EU03
Matematika
Malic Ivana EU07
Osiguranje
Ivkovic Branislava GUP2
12 17:00-17:45
Engleski jezik
Varga Vedran GUP3
*Osiguranje - vežbe.
Ivkovic Branislava EK08
*Statistika
EK10
Maric Bojana
13 17:50-18:35
Komunikacija sa psihologijom
Vukanic Nada EU06
Logika
Kovac Ivan EU03
14 18:40-19:25
Gradansko vaspitanje
Vukanic Nada EK10
COS
Divljak Olivera EU03
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software