Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Becej, januar 17/18. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 111.1.2018 8:04

3-06   Kuvar
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30-8:15
2 8:20-9:05
3 9:10-9:55
4 10:10-10:55
5 11:00-11:45
6 11:50-12:35
7 12:40-13:25
8 13:30-14:15
Osnove usluživanja KU, PO
Vukovic Sofija EU09
Istorija
Opincal Dušan EU02
Gradansko vaspitanje.
Hrnjak Branislav EU02
Verska nastava.
Novakovic Andrej EU04
9 14:20-15:05
Preduzetništvo
Ivanic Dobožanov Ivana EU09
*Kuvarstvo - prakticna nastava
Štefaniga Otilia PRAX
Psihologija.
Vukanic Nada EU04
Istorija (odabrane teme)
EU07
Opincal Dušan
*Kuvarstvo-vežbe
Budiša Rajka EKUH
*Kuvarstvo-vežbe
Budiša Rajka EKUH
10 15:10-15:55
Srpski jezik i književnost
Suboticki Glišin Natalija EU04
11 16:10-16:55
Istorija
Opincal Dušan GUP2
Fizicko vaspitanje
Gavric Strahinja SALA 2
12 17:00-17:45
Izabrani sport.
Gavric Strahinja SALA 2
Psihologija
GUP2
Vukanic Nada
13 17:50-18:35
Sociologija sa pravima gradana
Todorovic Danica GUP2
Matematika
Malic Ivana EU07
*Nacionalne kuhinje KU
Tot Silvester EKUH
14 18:40-19:25
Srpski jezik i književnost
Suboticki Glišin Natalija GUP2
COS
Tot Silvester EU04
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software