Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Becej, jun 2018. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 131.5.2018 17:41

ŠIJAN   Šijacic Ana
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
*3-03. EK14a
Poslovna korespondencija
2 8:20
9:05
3 9:10
9:55
4 10:10
10:55
5 11:00
11:45
6 11:50
12:35
7 12:40
13:25
8 13:30
14:15
*1-04. EK14b
Kancelarijsko poslovanje
2-02 EU02
Principi ekonomije
9 14:20
15:05
1-04. EK08
Racunovodstvo u trgovini-vežbe
10 15:10
15:55
11 16:10
16:55
12 17:00
17:45
*2-04. EK14a
Kancelarijsko poslovanje
2-04 EU15
Principi ekonomije
2-04 EU15
Principi ekonomije
13 17:50
18:35
*1-02. EK11
Racunovodstvo-vežbe
*2-02. EK14a
Kancelarijsko poslovanje
14 18:40
19:25
2-02 EU03
Principi ekonomije
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software