EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

DOKUMENTI

a

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE ZA 2023/2024

Preuzmi plan rada ETŠ Bečej za 2023/2024


a

IZVEŠTAJ O RADU ŠKOLE ZA 2022/2023

Preuzmi izveštaj o radu ETŠ Bečej za 2022/2023


INFORMATOR O RADU ŠKOLE 2022.

Preuzmi Informator o radu ETŠ Bečej 2022