EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

KALENDAR RADA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU

Organizacija rada i dežurstva pojedinih službi

Dežurstvo nastavnika i učenika organizovano je po danima i smenama.
Individualni pregled dežurstava nastavnika po danima istaknut u Zbornici škole, a učenici dežuraju počevši od trećeg jedan(III1) razreda pa redom.Vodi se knjiga dežurstva i nastavnika i učenika.

Pedagoško-psihološka služba radi u dve smene,(radno vreme istaknuto u zbornici , na hodniku, na vratima kancelarije, kod direktora , kod sekretara, na web-site-u.)


Školski bibliotekar radno vreme je istakao na vratima biblioteke škole, u zbornici, u hodniku, kod sekretarice i direktora.

Administrativno osoblje i direktor škole rade od 7-14 časova a po potrebi i u drugo radno vreme.