EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

KONSULTACIJE

obavljaju se u skladu sa rasporedom časova nastavnika- ispitivača, samo u neparnim mesecima (septembar, novembar, januar, mart, maj) . Spisak ispitivača objavljen je na sajtu ETŠ.


časovi konsultacija se plaćaju po cenovniku škole (na sajtu škole), unapred, na račun škole, a učenik na časove konsultacija dolazi sa uplatnicom za određeni broj časova, koju predaje nastavniku


termine održavanja konsultacija možete videti u rasporedu časova za septembar,na sajtu škole i u zbornici,ili dogovoriti sa profesorom

 

ispitna pitanja za većinu predmeta nalaze se na sajtu škole, ili ih možete dobiti od predmetnog nastavnika