EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

CENOVNIK RADA SA VANREDNIM UČENICIMA

НОВИ ЦЕНОВНИК

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И ПОНОВЦЕ

 

 

На основу Одлуке о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 611-00-1904/2012-03, од 21.10.2013. године, Економско- трговинска школа донела је нови ценовник о висини цена испита , уписа и часова консултација:ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА/ ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

категорија

цена

напомена

Упис по години

3300,00

За сваки разред

Испит- усмени

650,00 дин

 

Испит са писменим задатком

750,00 дин

 

Испит са вежбама

1000,00 дин

 

Испит са практичним делом

1100,00 дин

+ намирнице,испит из куварства и посластичарства

Час консултативне наставе

90,00 дин

За групе од 16-30 ученика

120,00 дин

За групе до 15 ученика

Завршни испит

1850,00 дин

+ намирнице, за куваре и посластичаре

Матурски испит

2300,00

+ намирнице, за кулинарске техничареСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

категорија

цена

напомена

Упис

3300,00 дин

 

Испит- усмени

1650,00 дин

 

Испит са писменим задатком

1850,00 дин

 

Испит са вежбама

2200,00 дин

 

Испит са практичним делом

2400,00 дин

+ намирнице

Час консултативне наставе

140,00 дин

 

Специјалистички испит

6000,00 дин