EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

CENOVNIK RADA SA VANREDNIM UČENICIMA

НОВИ ЦЕНОВНИК

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И ПОНОВЦЕ


ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА/ ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

категорија

цена

Упис године

4000,00

Обнова године

1500,00

испит

1000,00

Испит са писменим задатком

1000,00

Испит из практичне наставе

1200,00

Час консултативне наставе: групе од 1 до 15 ученика

150,00

Час консултативне наставе: групе од 16 до 30 ученика

120,00

Завршни испит

2500,00

Матурски испит

3000,00

Завршни испит за посластичаре и куваре

2500,00 + намирнице

Матурски испит за кулинарске техничаре

3000,00 + намирницеСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

категорија

цена

Упис  на специјализацију

4000,00

испит

2000,00

Испит са писменим задатком

2000,00

Испит из практичне наставе

3000,00 + намирнице

Час консултативне наставе

200,00

Специјалистички испит

7000,00 + намирнице