ОПШТЕОБРАЗОВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Српски језик и  књижевност
Српски као нематерњи језик

Ивана Петровић
Гордана Свиленгаћин

Мађарски језик и књижевност 

Моника Нађ Цигура

Страни језик: енглески

Савета Стојадиновић
Ведран Варга

Страни језик: немачки

Стела Митровић

Социологија 

Виолета Медић
Анита Фехер

Филозофија

Иван Ковач
Петер Рожа

Историја

Петер Рожа
Душан Опинћал

Музичка уметност

Тамара Крајтмар

Ликовна култура

Лотос Ћеримагић

Физичко васпитање

Золтан Крајтмар

 Географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Изборни предмет : верска настава

Андреј Новаковић
Отилија Штефанига

Хемија

Карољ Ферчик

Физика

Софија Ковачевић

Биологија, Екологија 

Милица Марјановић
Борбала Бичкеи

Устав и права грађана

Сања Тривуновић
Агота Палоташ

Изборни предмет: грађанско васпитање


Агота Палоташ

Рачунарство и информатика

Оливера Ромић
Стеван Спајић
Крижан Карољ

Математика

Драгана Ћурчић
Рита Адам(на мађарском)

 

СТРУЧНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
по образовним профилимаОбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Основи економије 1,2

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Основи економије 3,4

Андреа Галго Ференци
Бранислава Ивковић

Пословна економија 1,2,3

Андреа Галго Ференци
Слађана Прерадов
Југослав Давидовић

Пословна економија 4

Андреа Галго Ференци
Слађана Прерадов

Монетарна економија и банкарство
Банкарско пословање

Бранислава Ивковић
Милкица Векић

Рачуноводство

Наташа Николовски
Едита Миросављевић (на мађарском)

Статистика 3,4

Александра Бакрач
Карољ Крижан
Олга Поповић
Биљана Младеновић

Савремена пословна кореспонденција

Андреа Галго Ференци
Биљана Младеновић
Сања Матић Ђовчош

Основи финансија

Бранислава Ивковић

Уставно и привредно право. Право

Сања Тривуновић
Агота Палоташ

Комерцијално познавање робе

Софија КовачевићОтилија Штефанига

Економска географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Финансијско пословање

Бранислава Иванић Обрадовић
Милкица Векић

Девизно и царинско пословање


Балаша Ендре

Осигурање

Балаша Ендре
Бранислава Ивковић

 

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Принципи економије 1,2

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Рачуноводство 1,2,3,4

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

Финансијско пословање

Милкица Векић
Бранислава Иванић Обрадовић

Канцеларијско пословање 1,2

Мила Глигорић
Андреа Галго Ференци

Пословна економија 1,2,3

Бранислава Ивковић
Андреа Галго Ференци

Пословна информатика

Оливера Ромић
Карољ Крижан
Стеван Спајић

Право

Сања Тривуновић
Агота Палоташ

Финансијско рачуноводствена обука

Ангела Тот
Мила Глигорић
Биљана Мисић

Јавне финансије

Наташа Николовски
Ендре Балаша

Национална економија

Милкица Векић
Андреа Галго Ференци

Статистика 3,4

Александра Бакрач
Карољ Крижан
Биљана Младеновић

Предузетништво

Андреа Галго Ференци

Ревизија

Андреа Галго Ференци
Наташа Николовски

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

1. Музичка култура (са 35 часова), 3

Оливера Ромић

2. Историја- одабране теме(са 35 часова), 3

Душан Опинћал
Петер Рожа

3. Изабрани спорт (са 35 и 31 часова), 3 и 4

Золтан Крајтмар

4. Пословни енглески (са 70 часова, 3 разред)

Ведран Варга

5. Електронско пословање (са 70 часова, 3 разред)

Крижан  Карољ
Оливера Ромић
Стеван Спајић

6. Екологија и заштита животне средине ( са 31 час, 4 разред)

Милица Марјановић
Бичкеи Борбала

7. Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника ( са 62 часа, 4 разред)

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

8. Маркетинг( са 62 часа, 4 разред)

Биљана Мисић
Андреа Галго Ференци

Образовни профил: КУВАР, ПОСЛАСТИЧАР, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР, ПОСЛАСТИЧАР- СПЕЦИЈАЛИСТА И КУВАР- СПЕЦИЈАЛИСТА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Економика и организација предузећа

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Основи туризма и угоститељства

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

Хотелијерство

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

Наука о исхрани

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Познавање робе
Познавање животних намирница

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Хигијена

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Маркетинг у туризму
Маркетинг у туристичком пословању

Андреа Галго Ференци
Биљана Мисић

Уметничко обликовање

Лотос Ћеримагић

Психологија
Пословна психологија

Нада Вуканић
Тимеа Биро Хорват

 Туристичка географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Куварство са практичном наставом

Момчило  Ступар

Посластичарство са практичном  наставом

Жолт Батори

Основи услуживања

Софија Ковачевић
Силвестер Тот

Пословна информатика
Рачунарство и информатика

Карољ Крижан
Оливера Ромић
Стеван Спајић

Рачуноводствено пословање

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

Предузетништво

Андреа Галго Ференци

Образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Основи туризма и угоститељства

Карољ Крижан
Југослав Давидовић

Економика и организација предузећа

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Психологија

Нада Вуканић
Тимеа Биро Хорват

Финансијско пословање

Милкица Векић
Бранислава Иванић Обрадовић

Статистика

Биљана Младеновић
Едита Миросављевић

Пословна кореспонденција и комуникација (биротехника)

Биљана Младеновић
Едита Миросављевић

Туристичка географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Историја уметности

Лотос Ћеримагић

Спољнотрговинско и девизно пословање

Бранислава Ивковић

Право

Сања Тривуновић
Агота Палоташ

Економика туризма

Бранислава Иванић Обрадовић

Маркетинг у туризму

Биљана Мисић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

Образовни профил: ТРГОВАЦ, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Економика и организација трговинских предузећа

Карољ Крижан
Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Трговинско пословање 1,2,3

Карољ Крижан
Андреа Галго Ференци

Економика трговине 1,2
Основи економике трговине 1

Карољ Крижан
Андреа Галго Ференци
Бојана  Марић

Практична настава 1,2,3,4

Карољ Крижан
Андреа Галго Ференци

Основи економије 3

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Национална економија 4

Андреа Галго Ференци
Бранислава Ивковић

Рачуноводство 3,4

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

Маркетинг

Андреа Галго Ференци
Биљана Мисић

Право

Сања Тривуновић
Агота Палоташ

Познавање робе

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Психологија

Нада Вуканић
Тимеа Биро Хорват

Пословна информатика

Карољ Крижан
Оливера Ромић
Стеван Спајић

Образовни профил: КОНОБАР, УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Економика и организација предузећа

Бранислава Иванић Обрадовић
Карољ Крижан
Андреа Галго Ференци

Услуживање са практичном наставом

Софија Ковачевић
Силвестер Тот

Наука о исхрани

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Познавање робе

Софија Ковачевић
Отилиа Штефанига

Хотелијерство

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

 Основи куварства

Момчило Ступар

Маркетинг у туризму
Маркетинг у туристичком пословању

Андреа Галго Ференци
Биљана Мисић

Хигијена

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Психологија
Пословна психологија

Нада Вуканић
Тимеа Биро Хорват

Туристичка географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Познавање пића и намирница

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Пословна информатика

Карољ Крижан
Оливера Ромић
Стеван Спајић

Рачуноводствено пословање

Едита Миросављевић
Биљана Мисић