ОПШТЕОБРАЗОВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Српски језик и  књижевност
Српски као нематерњи језик

Ивана Петровић
Гордана Свиленгаћин

Мађарски језик и књижевност 

Моника Нађ Цигура

Страни језик: енглески

Савета Стојадиновић
Ведран Варга

Страни језик: немачки

Стела Митровић

Социологија 

Виолета Медић
Анита Фехер

Филозофија

Петер Рожа

Историја

Петер Рожа

Музичка уметност

Оливера Ромић

Ликовна култура

Лотос Ћеримагић

Физичко васпитање

Золтан Крајтмар

 Географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Изборни предмет : верска настава

Андреј Новаковић
Отилија Штефанига

Хемија

Карољ Ферчик

Физика

Карољ Ферчик
Софија Ковачевић

Биологија, Екологија 

Милица Марјановић

Устав и права грађана

Сања Тривуновић
Агота Палоташ

Изборни предмет: грађанско васпитање


Агота Палоташ

Рачунарство и информатика

Оливера Ромић
Крижан Карољ

Математика

Драгана Ћурчић
Рита Адам(на мађарском)

 

СТРУЧНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
по образовним профилимаОбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Основи економије 1,2

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Основи економије 3,4

Андреа Галго Ференци
Бранислава Ивковић

Пословна економија 1,2,3

Андреа Галго Ференци
Слађана Прерадов
Југослав Давидовић

Пословна економија 4

Андреа Галго Ференци
Слађана Прерадов

Монетарна економија и банкарство
Банкарско пословање

Бранислава Ивковић
Милкица Векић

Рачуноводство

Наташа Николовски
Едита Миросављевић (на мађарском)

Статистика 3,4

Александра Бакрач
Карољ Крижан
Олга Поповић
Биљана Младеновић

Савремена пословна кореспонденција

Андреа Галго Ференци
Биљана Младеновић
Сања Матић Ђовчош

Основи финансија

Бранислава Ивковић

Уставно и привредно право. Право

Сања Тривуновић
Агота Палоташ

Комерцијално познавање робе

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Економска географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Финансијско пословање

Бранислава Иванић Обрадовић
Милкица Векић

Девизно и царинско пословање


Андреа Галго Ференци

Осигурање


Бранислава Ивковић

 

Образовни профил: КУВАР, ПОСЛАСТИЧАР,
ПОСЛАСТИЧАР- СПЕЦИЈАЛИСТА И КУВАР- СПЕЦИЈАЛИСТА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Економика и организација предузећа

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Основи туризма и угоститељства

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

Хотелијерство

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

Наука о исхрани

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Познавање робе
Познавање животних намирница

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Хигијена

Софија Ковачевић
Отилија Штефанига

Маркетинг у туризму
Маркетинг у туристичком пословању

Андреа Галго Ференци
Биљана Мисић

Уметничко обликовање

Лотос Ћеримагић

Психологија
Пословна психологија

Нада Вуканић
Тимеа Биро Хорват

 Туристичка географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Куварство са практичном наставом

Момчило  Ступар

Посластичарство са практичном  наставом

Жолт Батори

Основи услуживања

Софија Ковачевић
Силвестер Тот

Пословна информатика
Рачунарство и информатика

Карољ Крижан
Оливера Ромић

Рачуноводствено пословање

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

Предузетништво

Андреа Галго Ференци

 

Образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Основи туризма и угоститељства

Карољ Крижан
Југослав Давидовић

Економика и организација предузећа

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Психологија

Нада Вуканић
Тимеа Биро Хорват

Финансијско пословање

Милкица Векић
Бранислава Иванић Обрадовић

Статистика

Биљана Младеновић
Едита Миросављевић

Пословна кореспонденција и комуникација (биротехника)

Биљана Младеновић
Едита Миросављевић

Туристичка географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Историја уметности

Лотос Ћеримагић

Спољнотрговинско и девизно пословање

Бранислава Ивковић

Право

Сања Тривуновић
Агота Палоташ

Економика туризма

Бранислава Иванић Обрадовић

Маркетинг у туризму

Биљана Мисић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Југослав Давидовић
Карољ Крижан