EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

ISPITNA PITANJA ZA VANREDNE UČENIKE

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR, POSLOVNI ADMINISTRATOR

Matematika - poslovni administrator - preuzmi pitanja

Matematika - finansijski administrator preuzmi pitanja

aVerska nastava Pravoslavni katihizis - preuzmi pitanja

EKONOMSKI I FINANSIJSKI TEHNIČAR

 

Poslovna ekonomija - preuzmi pitanja

Matematika -preuzmi pitanja

Nemački jezik - preuzmi pitanja

Hemija - preuzmi pitanja

Računarstvo i informatika / Poslovna informatika - preuzmi pitanja

Fizičko vaspitanje -preuzmi pitanja

Ekologija - preuzmi pitanja

Monetarna ekonomija i bankarstvo - preuzmi pitanja

Osnove ekonomije (madjarski jezik) - preuzmi pitanja

Poslovna ekonomija (madjarski jezik) - preuzmi pitanja

Ustavno i privredno pravo - preuzmi pitanja

Komercijalno poznavanje robe - preuzmi pitanja

Fizika - preuzmi pitanja

Sociologija - preuzmi pitanja

Sociologija - mađarski - preuzmi pitanja

Filozofija - preuzmi pitanja

Savremena poslovna korespodencija - preuzmi pitanja

Statistika madjarski - preuzmi pitanja

Geografija - preuzmi pitanja

Računovodstvo ET - preuzmi pitanja

Računovodstvo FT - preuzmi pitanja

Marketing - preuzmi pitanja

Statistika srpski - preuzmi pitanja

Engleski jezik - preuzmi pitanja

Istorija - prva godina - preuzmi pitanja

Istorija - druga godina - preuzmi pitanja

TURISTIČKI TEHNIČAR

Matematika -preuzmi pitanja
Osnovi turizma i ugostiteljstva I prva godina -preuzmi pitanja

Fizika -preuzmi pitanja

Sociologija - preuzmi pitanja

Sociologija - mađarski - preuzmi pitanja

Filozofija - preuzmi pitanja

Geografija - preuzmi pitanja

Marketing u turizmu - preuzmi pitanja

Istorija umetnosti - preuzmi pitanja

Engleski jezik - preuzmi pitanja

Istorija - prva godina - preuzmi pitanja

Istorija - druga godina - preuzmi pitanja

Srednjovekovna istorija - izborni predmet (turistički tehničar i službenik u osiguranju) - preuzmi pitanja

Hemija - prva godina - preuzmi pitanja

Hemija - druga godina - preuzmi pitanja

aIshrana - preuzmi pitanja

SLUŽBENIK OSIGURANJA - OGLED

Matematika - preuzmi pitanja

aFizika - preuzmi pitanja

TRGOVINSKI TEHNIČAR

Matematika - preuzmi pitanja

Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća 2. razred -preuzmi pitanja

Računarstvo i informatika / Poslovna informatika - preuzmi pitanja

Psihologija - preuzmi pitanja

Hemija - preuzmi pitanja

Fizika trgovac - preuzmi pitanja

Fizika trgovački tehničar - preuzmi pitanja

Nemački jezik - preuzmi pitanja

Fizičko vaspitanje -preuzmi pitanja

Ekologija -preuzmi pitanja

Poznavanje robe - preuzmi pitanja

Trgovinsko poslovanje - preuzmi pitanja

Geografija - preuzmi pitanja

Računovodstvo TT - preuzmi pitanja

Engleski jezik - četvorogodišnji - preuzmi pitanja

istorija (trgovac) - preuzmi pitanja

UGOSTITELJSKI TEHNIČAR

Osnovi turizma i ugostiteljstva I prva godina -preuzmi pitanja

Matematika - preuzmi pitanja

Usluživanje - preuzmi pitanja

Poznavanje robe - preuzmi pitanja

Hemija (kuvar, konobar, poslastičar) - preuzmi pitanja

Hemija (kuvar, konobar, poslastičar - OGLED) - preuzmi pitanja

Fizika konobar -preuzmi pitanja

Fizika Ugostiteljski tehničar - preuzmi pitanja

Računarstvo i informatika -preuzmi pitanja

Nemački jezik - preuzmi pitanja

Psihologija - preuzmi pitanja

Fizičko vaspitanje -preuzmi pitanja

Biologija - preuzmi pitanja

Geografija - preuzmi pitanja

Engleski jezik - Četvorogodišnji - preuzmi pitanja

Istorija - prva godina (ugostiteljski tehničar) - preuzmi pitanja

Istorija - druga godina (ugostiteljski tehničar) - preuzmi pitanja

istorija (konobar) - preuzmi pitanja

Hemija - prva godina (ugostiteljski tehničar) - preuzmi pitanja

Hemija - druga godina (ugostiteljski tehničar) - preuzmi pitanja

Matematika - prva godina (konobar) - preuzmi pitanja

Matematika - prva godina (konobar na mađarskom) - preuzmi pitanja

Matematika - druga godina (konobar) - preuzmi pitanja

Matematika - četvrta godina (ugostiteljski tehničar) - preuzmi pitanja

Matematika - druga godina (konobar na mađarskom) - preuzmi pitanja

aIshrana - preuzmi pitanja

KULINARSKI TEHNIČAR

Osnovi turizma i ugostiteljstva I prva godina -preuzmi pitanja

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom - preuzmi pitanja

Matematika - preuzmi pitanja

Poznavanje robe kuvar- preuzmi pitanja

Fizika Kulinarski tehničar - preuzmi pitanja

Psihologija - preuzmi pitanja

Računarstvo i informatika - preuzmi pitanja

Nemački jezik - preuzmi pitanja

Fizičko vaspitanje -preuzmi pitanja

Biologija - preuzmi pitanja

Geografija - preuzmi pitanja

Engleski jezik - četvorogodišnji- preuzmi pitanja

Istorija - prva godina (kulinarski tehničar) - preuzmi pitanja

Istorija - druga godina (kulinarski tehničar) - preuzmi pitanja

Hemija - prva godina (kulinarski tehničar) - preuzmi pitanja

Hemija - druga godina (kulinarski tehničar) - preuzmi pitanja

Matematika - prva godina (kuvar) - preuzmi pitanja

Matematika - prva godina (kuvar na mađarskom) - preuzmi pitanja

Matematika - druga godina (kuvar) - preuzmi pitanja

Matematika - četvrta godina (kulinarski tehničar) - preuzmi pitanja

Matematika - druga godina (kuvar na mađarskom) - preuzmi pitanja

Matematika - prva godina (poslastičar) - preuzmi pitanja

Matematika - prva godina (poslastičar na mađarskom) - preuzmi pitanja

Matematika - druga godina (poslastičar) - preuzmi pitanja

Matematika - druga godina (poslastičar na mađarskom) - preuzmi pitanja

aIshrana - preuzmi pitanja

SPECIJALISTIČKO OBRAZOVANJE

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom - preuzmi pitanja

Nauka o ishrani - kuvar specijalista - preuzmi pitanja

Kuvarstvo - kuvar specijalista - preuzmi pitanja

Osnovi usluživanja - kuvar specijalista - preuzmi pitanja

Poznavanje namirnica - kuvar specijalista - preuzmi pitanja

Poznavanje namirnica - poslastičar specijalista - preuzmi pitanja

Poznavanje pića i namirnica - konobar specijalista - preuzmi pitanja

Marketing - preuzmi pitanja

Računovodstveno poslovanje - preuzmi pitanja

a KUVAR - POSLASTIČAR

aIshrana - preuzmi pitanja

aPoznavanje životnih namirnica - preuzmi pitanja

aOsnove usluživanja - preuzmi pitanja