EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

DIREKTOR

Direktorka Kovačev Gordana, profesor ekonomske grupe predmeta, je i sama bila učenica, a zatim i profesor u ovoj školi.

Kao vrstan menadžer u obrazovanju, ambicioznim i upornim radom je od jedne male, ali cenjene škole, stvorila veliki obrazovni centar, sa više smerova IV i III stepena.