EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 
 

DRŽAVNA MATURA

 

Obaveštenje o državnoj maturi i pilotiranju državne mature

Po sadašnjem akcionom planu, generacija učenika koja je srednju školu upisala školske 2020/2021. godine prva će polagati nove nacionalne standardizovane ispite na kraju srednjeg obrazovanja. Oni učenici koji pohađaju srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju polagaće završni ispit u školskoj 2022/2023. godini. Učenici koji idu u četvorogodišnje srednje škole – bilo gimnazije, bilo stručne škole – polagaće opštu, stručnu ili umetničku maturu krajem školske 2023/2024. godine.
Pre polaganja bilo završnog ispita, bilo mature, učenici će imati probna testiranja, takozvana pilotiranja. Na ovim probama pravih ispita, polažu testove pod istim uslovima i poštujući iste procedure kao na pravim ispitima. Jedino je izbor zadataka prilagođen obimu gradiva koje su do tada savladali. To znači da prilikom pilotiranja učenici ne dobijaju zadatke iz nastavnih jedinica sa kojima se u redovnoj nastavi još uvek nisu sreli.
Završni ispit se pilotira jednom, a matura dva puta. Prema aktuelnom planu, posle pilotiranja, radiće se i dve probe mature.
April 2022. godine: drugo pilotiranje opšte, umetničke i stručne mature
U pilotiranju učestvuju učenice i učenici četvrtih razreda svih srednjih škola u Srbiji - i državnih i privatnih (obuhvata sve gimnazije, srednje umetničke škole i četvorogodišnje programe srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja).
Ako do tada pandemija kovida 19 bude dozvolila redovno odvijanje nastave u školama, pilotiraju se ponovo i procedure i kvalitet zadataka. Iz opšteobrazovnih predmeta polaže se test. Za stručne predmete se simulira stručni ispit, čiji praktični deo polaže uzorak učenika, iz obrazovnih profila obuhvaćenih projektnim zadatkom. A za sve umetničke nastavne predmete pilotira se praktični deo ispita (opet za uzorak učenika).
Pilotiranje treba da obuhvati sve učenike četvorogodišnjih srednjih škola koji tada pohađaju drugo polugodište IV razreda. Nekima od njih je to već drugo iskustvo pilotiranja – posle onog iz oktobra 2020. godine.
Sve tekuće infomarcije o državnoj maturi i pilotiranju državne mature, mogu se pratiti na oglasnojtabli škole ili na veb-stranici matura.edu.rs.
Pilotiranje državne mature će se sprovesti u učionicama škole.

Datum i vreme ispita:

5. april 2022.

6. april 2022.

7. april 2022.

Priprema do mature

Priprema do mature, datumi i aktivnosti >>>

Dozvoljeni pribor na pilotiranju Državne mature

Dozvoljeni pribor >>>

Engedélyezett tartozékok >>>

Pravila ponašanja na pilotiranju Državne mature

Pravila ponašanja >>>

Uputstva za kandidate i roditelje

Uputstva za kandidate i roditelje >>>

Útmutató a jelölteknek és a szülőknek >>>