EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

OBRAZOVNI PROFIL: FINANSIJSKI ADMINISTRATOR

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole. Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvenih poslova: obavljanja platnog prometa, sprovođenja svih oblika knjigovodstvenih evidencija, praćenja i kontrole poslovanja preduzeća, utvrđivanja rezultata, sastavljanja izveštaja, izrade različitih vrsta obračuna i kalkulisanja.

Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje — učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

Praktična nastava iznosi oko 15% celokupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru stručnih predmeta i iznosi 20%.U toku celokupnog školovanja odnos opšteobrazovnih i stručnih predmeta je 50:50%.
Nastava finansijsko-računovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-računovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduzeća. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije.

U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi, stečenih znanja i praktično ovladavanje finansijsko-računovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

obrazovni profil: finansijski administrator
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
Trajanje školovanja: 4 godine

Finansijski administratori će znati i umeti da:

poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
obavljaju različite administrativne poslove;
poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
obračunavaju i knjiže amortizaciju;
poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
arhiviraju dokumenta.
sastavlja i štampa izveštaje o troškovima poslovanja;
prosleđuje dokumenta u finansijsko knjigovodstvo na knjiženje;

NASTAVNI PLAN