Publikacija nastala kao rezultat projekta Jedinstvo različitosti realizovao Centar za edukaciju i afirmaciju kulture - CEAK uz podršku Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine - nacionalne zajednice u kome je učestvovala naša učenica Anđela Nišavić