EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

NEKAD I SADA

Reč unapred

Mi, naravno, dopuštamo mogućnost da se našim budućim učenicima, njihovim roditeljima, najzad, posetiocima uopšte, na prvi pogled ne dopadne izgled zgrade u kojoj je smeštena Ekonomsko - trgovinska škola u Bečeju. Više naklonosti prema njenoj arhitekturi, pored stručnjaka, mogu da osete one senzibilne duše čiju maštu dodirne starinski štimung i toplina patine prošlosti. Ljubitelji betona, čelika, stakla i uzdržanih linija, biće, verovatno, pomalo razočarani. Ne pravdamo se, naprotiv! Centralni deo zgrade je, istina, sagrađen daleke 1884. godine i decenijama je opstajao kao prestižni hotel "Central", a koji je dugo bio stecište kulturnih i zabavnih događanja. Danas je, kao objekat od izuzetnog kulturnog i i istorijskog značaja, pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. To je dovoljan razlog da budemo ponosni, zar ne?

Nekad...

Koreni Ekonomsko - trgovinske škole datiraju od 1948. godine, kada je u osnovana Državna trgovačka akademija, kao četvrta škola tog tipa u Bačkoj. Učenika je bilo malo, a bili su različitog uzrasta i različitog prethodno stečenog obrazovanja. Godine "detinjstva" naše škole protekle su u traganju za budućim identitetom, koliko u programskom i statusnom, toliko i u prostornom smislu. Najzad, od 1951. godine Ekonomska škola dobija prostor - zgradu koju i danas koristi.

U narednih pedesetak godina kroz nju su prošle hiljade učenika i stotine predavača. Među njima je bilo i onih čije je delovanje preraslo lokalne okvire. Promene u društvu, promene u nazivu škole, razne (zlo)srećne reforme, na različite načine su obeležile te godine. Naš brodić je, u skladu sa njima ili uprkos njima, nekako uspevao da održi pravi kurs i stigne, najzad, u svoju luku.

...sada...

Danas, posle šest decenija postojanja, pokazujemo novo, savremeno lice, u starinskom ramu. I nameravamo da ga i ubuduće doterujemo. Naše učionice trenutno ispunjava oko 850 učenika, raspoređenih u 34 odeljenja, a nastava se odvija na srpskom i na mađarskom jeziku. Istina, hronično bolujemo od nedostatka prostora, pa desetak odeljenja popodnevne smene koristi učionice u zgradi lokalne Gimnazije. Možda ćemo i to uskoro rešiti. Za obrazovanje i vaspitanje naših učenika brine stotinak predavača, a za njihove druge potrebe administrativno i pomoćno osoblje.

Za sve učenike opremljeno je nekoliko informatičkih kabineta, kancelarija - biroa, kabinet za strane jezike, zatim kabinet za obuku trgovaca, konobara, kuvara i poslastičara. Pored toga, škola ima svoju biblioteku, solidnog knjižnog fonda, na oba nastavna jezika, kao i školske novine.

Zahvaljujući preduslovima, Ekonomsko - trgovinska škola je 2003. godine, kao jedna od osamnaest škola u Republici Srbiji, uz pomoć nemačke Organizacije za tehničku saradnju (GTZ), ušla u pilot program i otvorila odeljenja za potpuno novi smer - poslovni administrator. Naredne godine otvara se i smer finansijski administrator. Te godine naša škola je bila jedina u Vojvodini koja je upisala učenike, poslovne administratore, sa nastavom na mađarskom jeziku. Od 2007. godine otvoreno je i odeljenje za obrazovanje službenika u osiguranju.

Šta, dakle, konkretno nudimo?

U oblasti ekonomija, pravo i administracija, u četvorogodišnjem trajanju, obrazujemo učenike za profil poslovni administrator, na srpskom i mađarskom jeziku, finansijske administratore i službenike u osiguranju na srpskom jeziku, kao i dobre, stare ekonomske tehničare, na oba nastavna jezike.

Onima kojima više odgovara trogodišnje obrazovanje, u oblasti trgovina, turizam i ugostiteljstvo, nudimo obrazovne profile trgovac, konobar, kuvar i poslastičar.

I, da ne zaboravimo, otvoreni smo i za oblike dokvalifikacije i prekvalifikacije za obrazovne profile ekonomski tehničar, trgovac, konobar, kuvar i poslastičar, dakle, za vanredne kandidate željne dodatnog obrazovanja.

...dalje...

Trudićemo se da uvek dajemo nešto novo, bolje i atraktivno. Sigurno smo da ćete naći ono što je u vašem interesu i priključiti nam se.

Dobrodošli u Ekonomsko - trgovinsku školu!

Zorica Svirčević, profesor srpskog jezika i književnosti