EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

KOMENTARI

 

Na ovoj strani možete nam uputiti Vašu sugestiju, primedbu, kritiku, pohvalu ili žalbu.

 

Svaku Vašu poruku ćemo pročitati i pokušati da Vam izađemo u susret.

 

Hvala, Ekonomsko-trgovinska škola Bečej