EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

MATURA 2013/2014

RASPORED POLAGANJA MATURSKIH I ZAVRŠNIH ISPITA U ŠK. 2013/14.GODINI

08.04.2014.

 

datum

vreme

učionica

odeljenje

deo mature

komisija

30.05.
(pet)

7:30

Po rasporedu za poslednji dan

završni

PRIJAVA maturskog/završnog ispita sa datumom 03.06.

 

03.06.
(uto)

12:35

zbornica

 

Odeljenjska veća završnih odeljenja

Svi članovi odeljenjskog veća

13:00

zbornica

 

Ispitni odbor

Članovi svih komisija i svi dežurni nastavnici
Tema: provera tehničkih i organizacionih faktora maturskog i završnog ispita

04.06.
(sre)

07:30

kuhinja

3_10
Kuvar, 1. grupa

Praktičan rad

Budiša, Bulut, Barna
Od. starešina: Tot S.

12:30

kuhinja

3_10
Kuvar, 2. grupa

Praktičan rad

Budiša, Bulut, Barna
Od. starešina: Tot S.

05.06.
(čet)

07:30

kuhinja

3_9
Kuvar, 1. grupa

Praktičan rad

Ereg, Sabo, Barna
Od. starešina: Batori Ž.

07:30

objekat

3.8

Praktičan rad

Mrkšić, Bulut, Stakić

08:00

 

4_1

Praktičan rad

Preradov, Popović, Ivković, Ivanić, Stojanović, Dujin

08:00

 

4_3

Praktičan rad

Misić, Gligorić, Pap, Nikolovski, Obradović, Jelkić

08:00

 

4_7

Praktičan rad

Davidović, Marić, Matić-Đovčoš, Grčić, Jakovljević, Džigurski

12:30

kuhinja

3_9
Kuvar, 2. grupa

Praktičan rad

Ereg, Sabo, Barna
Od. starešina: Batori Ž.

14:00

 

4_5

Praktičan rad

Lukač, Mladenović, Mirosavljev, Tot, Kovač, Korponai

06.06.
(pet)

07:30

kuhinja

3_9
Poslastičari, svi

Praktičan rad

Batori, Živkov Aksin, Čibri
Od. starešina: Batori Ž.

8:00

 

4_2

Praktičan rad

Gobelić, Vekić, Bakrač, Ivković,  Savić, Despotović

08:00

 

4_7

Praktičan rad

Davidović, Marić, Matić-Đovčoš, Grčić, Jakovljević, Džigurski

08:00

 

4_4

Praktičan rad

Kovačev, Nikolovski

14:00

 

4_6

Praktičan rad

Mirosavljević, Tot, Dujin, Mladenović, Kiš, Kurila

07.06.
(sub)

9:00

 

 

4_1,2,3,4,5,6,7

Maternji jezik

Nastavnici maternjeg jezika
Svirčev, Svirčević, Subotički, Nađ Cigura, Petrović

09.06.
(pon)

07:30

kuhinja

3_10
Kuvar, 3. grupa

Praktičan rad

Budiša, Bulut, Barna
Od. starešina: Tot S.

08:00

 

4_4

Usmena odbrana praktičnog rada

Kovačev, Nikolovski, Grčić

11:00

 

3_10
Konobar

Pisani deo

 

12:30

kuhinja

3_10
Konobar

Praktičan rad

Vuković, Tot, Šormaz
Od. starešina: Tot S.

10.06.
(uto)

10:00

 

4_1,2,3,5,6,7

Test stručnih znanja

Predmetni nastavnici-mentori
Pregled testa:
PA, TuT: 14-16h
FA i SO: 16-18h

11.06.
(sre)

08:00

 

4_4

Izborni predmet

Odeljenjski starešina obaveštava odeljenje o satnici.
Komisiju čine:

 • predmetni nastavnik
 • stručni nastavnik
 • odeljenjski starešina

12.06.

12:35

zbornica

 

Ispitni odbor

Članovi svih komisija i svi dežurni nastavnici
Zaključivanje uspeha ispitaU Bečeju, maj 2014.                                                                                                   Gordana Kovačev, direktor škole

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНИХ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2013./14.ГОДИНИ

08.04.2014.

 

разред

образовни профил

ментор

3.8

ТРГОВАЦ

АЛЕКСАНДАР МРКШИЋ

3.9

КУВАР- ОГЛЕД

ЕВА ЕРЕГ
ЖОЛТ САБО

3.9

ПОСЛАСТИЧАР- ОГЛЕД

ЖОЛТ БАТОРИ

3.10

КУВАР- ОГЛЕД

РАЈКА БУДИША
ВЕСНА БУЛУТ

3.10

КОНОБАР-ОГЛЕД

СОФИЈА ВУКОВИЋ
СИЛВЕСТЕР ТОТ

 

У Бечеју, 24.03.2014.                                                     Софија Вуковић, пд_____________________________

Завршни испит - Трговац

02.04.2014.

 

Завршни испит се састоји из:

 • Практичног рада
 • Усмене провере знања.

 

1. Задатак за практични рад за образовни профил – трговац ученик бира из следећих области:

 • снабдевање продавница робом,
 • преузимање робе,
 • припрема робе за продају,
 • припремање продавница за рад,
 • продаја робе у класичним продавницама,
 • продаја робе у самоизбору,
 • продаја робе у самоуслугама,
 •  продаја робе у робним кућама,
 • инвентарисање,
 • техника завршних послова продаје,
 • продаја електротехничке и металске робе,
 • продаја текстилне робе,
 • продаја прехрамбене робе,
 • продаја намештаја и остале робе дрвно-прерађивачке индустрије,
 • продаја коже, гуме и обуће,
 • техника вођења благајничког пословања у продавници.

 

Пре израде практичног рада ученик треба да изради писану припрему или план рада за извршење практичног задатка.
Писана припрема и практични рад се оцењују јединственом оценом.

 

2. Током усмене одбране рада ученик даје објашњења о начину израде, редоследу радних поступака и одговара на друга питања.

Наставник задужен за припрему и реализацију завршног испита Мркшић Александар

МАТУРСКИ ИСПИТ 2014 -ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР-оглед 4-6

01.04.2014.

 

ПРАКТИЧАН РАД – ментор Ангела Тот

 1. Барта Енико
 2. Боцор Флориан
 3. Етвеш Каталин
 4. Хорват Барбара
 5. Јухас Кристиан
 6. Клози Тиана
 7. Кохајда Ноеми
 8. Кусли Дорина
 9. Немет Клаудиа
 10. Олах Рудолф
 11. Сурањи Клаудиа
 12. Вазмер Тимеа

 

ПРАКТИЧАН РАД – ментор Едит Миросављевић

 1. Бача Моника
 2. Бене Санела
 3. Богароми Кристина
 4. Червик Кристиан
 5. Ференци Иренке
 6. Јожа Тимеа
 7. Керингер Ноеми
 8. Кочиш Корнелиа
 9. Ковач Корнелиа
 10. Лукач Оскар
 11. Одор Јулиана
 12. Рагач Ендре
 13. Удварди Лаура

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ –  Моника Нађ Цигура
РАЧУНОВОДСТВО – Едит Миросављевић
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА – Леа Лукач
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  -  Ендре Балаша

MATURSKI ISPIT – 2014. – TURISTIČKI TEHNIČAR - OGLED

01.04.2014.

 

Ментор за практични део  - Бојана Марић

 1. Белић Невенка
 2. Белић Станица
 3. Бечановић Борис
 4. Васић Данијела
 5. Грујић Милица
 6. Дорић Дорис
 7. Ђукић Бојан
 8. Јаковљевић Слободан
 9. Јордаћ Мица
 10. Мирић Ана
 11. Михајловић Лука

 

Ментор  за практични део – Југослав Давидовић

 1. Орос Зорица
 2. Пајчин Ана
 3. Пекез Угљеша
 4. Песовић Душица
 5. Петровић Слађана
 6. Попов Наташа
 7. Рацковић Ивана
 8. Сладић Слађана
 9. Фелди Филип
 10. Хавар Бертолд
 11. Шокарда Марина

 

Наставници задужени за припрему ученика:
Српски језик и књижевност - Ивана Јанков ( Ивана Петорвић)


Тест знања:
Историја уметности – Лотос Ћеримагић
Туристичка географија – Ана Ракић
Организовање услуга превоза: Југослав Давидовић
Пласирање локалних туристичких понуда – Југослав Давидовић
Рецепцијско пословање – Југослав Давидовић
Комуникација са туристима током боравка у хотелу – Југослав Давидовић
Организовање услуга смештаја у домаћинству – Бојана Марић
Организовање скупова – Бојана Марић
Формирање и пласман туристичког путовања – Бојана Марић
Реализација и обрачун туристичког путовања – Бојана Марић

MATURSKI ISPIT – 2014. – EKONOMSKI TEHNIČAR IV-4

31.03.2014.

 

Praktičan deo (pismeni i usmeni deo) : Željka Kovačev, Nataša Nikolovski + Jelena Grčić

Izborni predmet :
Marketing – Ivana Ivanić Dobožanov
Monetarna ekonomija i bankarstvo – Vekić Milkica
Statistika – Olga Popović
Osnove ekonomije – Milica Gobelić, Branislava Obradović,
Poslovna ekonomija – Branislava Obradović, Slađana Preradov
Računovodstvo – Kovačev Željka
Matemaika – Sanja Stefanović

MATURSKI ISPIT – 2014. – Službenik osiguranja

28.03.2014.

 

Nastavni predmet: Obuka u virtuelnom osiguravajućem društvu
Obrazovni profil: Službenik osiguranja
Odeljenje: 4/2
Školska godina: 2013/14. god.

 

       SPISAK UČENIKA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG DELA MATURSKOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2014. GOD.


(I grupa od 11 učenika)

Red. br.

Prezime i ime učenika

1.

Barać Jelena

2.

Katić Marjana

3.

Nićin Teodora

4.

Bucalo Ljubica

5.

Kvrgić Irina

6.

Đokić Dragana

7.

Janković Suzana

8.

Đuričin Nemanja

9.

Naćuk Stefan

10.

Rajić Aleksandar

11.

Regodić Bojana

Predmetni profesor – mentor
Milkica Vekić  

              

 (II grupa od 11 učenika)

Red. br.

Prezime i ime učenika

1.

Davidović Tamara

2.

Džigurski Marija

3.

Koričić Nikolina

4.

Orelj Đorđe

5.

Petrović Tatjana

6.

Radovanović Miloš

7.

Sladić Milica

8.

Tovarlaža Dajana

9.

Vukadin Dijana

10.

Zarić Miljana

11.

Žikelić Marko

Predmetni profesor – mentor
Milica Gobelić


Nastavnici zaduženi za pripremu učenika:
Osiguranje II i III – Aleksandra Bakrač i Milica Gobelić
Osnove prava i pravo u osiguranju: Hrnjak Branislav
Praktičan rad: Milica Gobelić i Milkica Vekić
Srpski jezik: Svirčević Zorica

МАТУРСКИ ИСПИТ – ЈУН 2014. – ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

27.03.2014.

 

ПРАКТИЧАН РАД – ментор Биљана Мисић

 1. Алексијевић Марина
 2. Бановић Кристина
 3. Баџа Александра
 4. Божић Милана
 5. Бранков Љиљана
 6. Васиљевић Маријана
 7. Дубачкић Вања
 8. Ђукић Лазар
 9. Копић Тамара
 10. Кочичка Јанош
 11. Николић Ана
 12. Николић Јелена

 

ПРАКТИЧАН РАД – ментор Мила Глигорић

 1. Павичић Маша
 2. Панић Никола
 3. Секулић Слађана
 4. Стајић Селена
 5. Станковић Коста
 6. Стојков Стасја
 7. Стражмештеров Дуња
 8. Танкосић Александар
 9. Танчић Тамара
 10. Тепић Јовица
 11. Џигурски Никола

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Жарка Свирчев
РАЧУНОВОДСТВО – Драгана Пап
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА – Бранислава Иванић Обрадовић
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  -  Бранислава Иванић Обрадовић

MATURSKI ISPIT – JUN 2014. – Odeljenje 4.5

24.03.2014.

I Polovina odeljenja - mentor Mladenović Biljana

 1. Bálint Karola
 2. Botka Andrea
 3. Burnát Norbert
 4. Burúzs Kornélia
 5. Cseh Emese
 6. Elek Roland
 7. Ernyesi Norbert
 8. Farkas Roland
 9. Gajdos Roland
 10. Horváth Adrián
 11. Horváth Sarolta
 12. Horváth Timea

 

II Polovina odeljenja - mentor Lukač Lea

 1. Karácsonyi Dániel
 2. Koncz Bernadetta
 3. Kovács Noémi
 4. Menda Orsolya
 5. Molnár Leontina
 6. Óvári Dániel
 7. Pece Attila
 8. Simon Arnold
 9. Szeredi Anett
 10. Tojzán Violetta
 11. Tóth Beáta
 12. Zórád Karolina

 

Nastavnici zaduženi za pripremu učenika:
Kancelarijsko poslovanje – Lukač Lea i Dujin Čila
Pravo: Palotaš Agota
Ekonomika preduzeća: Mladenović Biljana i Balaša Endre
Knjigovodstvo: Križan Karolj
Praktičan rad: Mladenović Biljana i Lukač Lea
Mađarski jezik: Nađ Cigura Monika

MATURSKI ISPIT – JUNI 2014 - Odeljenje 4.1

23.03.2014.

I Polovina odeljenja - mentor Ivković Branislava

 1. Agoč Sandra
 2. Aksin Julija
 3. Babić Milica
 4. Vojnović Ljupka
 5. Vrhovac Anđelija
 6. Vučić Bojana
 7. Gatarić Aleksandra
 8. Đumić Smiljana
 9. Erdeljan Vukašin
 10. Živić Jovana

II Polovina odeljenja - mentor Preradov Slađana

 1. Kicošev Sanja
 2. Kovačević Dijana
 3. Milenković Teodora
 4. Mirosavljević Emilija
 5. Necić Ksenija
 6. Ristić Jelena
 7. Stevanović Bojana
 8. Stojanović Nataša
 9. Tarailo Jelena
 10. Ćurčić Srđan
 11. Šelemba Filip

 

Nastavnici zaduženi za pripremu učenika:

Kancelarijsko poslovanje – Ivanić Dobožanov Ivana i Preradov Slađana
Pravo: Hrnjak Branislav
Ekonomika preduzeća: Ivković Branislava i Preradov Slađana
Knjigovodstvo: Pap Dragana
Praktičan rad: Ivković Branislava i Preradov Slađana
Srpski jezik: Svirčev Žarka