EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

STRANICA ZA MATURANTE

SADRŽAJ IZBORNOG I PRAKTIČNOG RADA ZA MATURSKI ISPIT ZA EKONOMSKOG TEHNIČARA - SPISAK PREDMETA

23.02.2015.

 

MENTORSTVA I KOMISIJE NA MATURSKOM ISPITU

19.02.2015.

SPISAK MENTORSTVA I SASTAV KOMISIJA ZA MATURSKI ISPIT

 

 

MATURANTSKI DNEVNIK

VODIČ ZA PLANIRANJE KARIJERE

Možete pogledati vodič za planiranje karijere.