EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

ŠKOLSKI LIST "MOMENAT MLADIH"

Početkom novembra 2006. godine, na predlog bibliotekarke i psihološkinje škole (Ivane Jančić i Ivane Ružički), okupila se grupa učenika sa idejom da osnuje školske novine. Ubrzo se oformila i redakcija, počeli su da se javljaju i „spoljni saradnici“, predloženo je nekoliko imena sekcije i samog lista, a učenici su se, na kraju, odlučili za njima blizak naziv – „Momenat mladih“.

Već sredinom decembra prvi broj je ugledao svetlost dana i, iako je imao samo dvanaest strana, izazvao je pozitivne reakcije, a redakciji se posle toga pridružio još veliki broj novih članova. Iste školske godine izašao je još jedan, prolećni broj (u maju).

Naredne školske godine (2007/2008.) izašla su na predlog mnogih učenika kao i članova same redakcije tri broja (u novembru, februaru i martu) sada znatno proširena – na 20 strana.

„Momenat mladih“ je, pre svega, list namenjen učenicima, ali i profesorima, roditeljima, i svima ostalima. On prati sva dešavanja u životu škole, kao i uspehe učenika i profesora, bavi se temama iz oblasti kulture, zabave, zdravlja, kao i svim aktuelnim temama koje se tiču mladih...

„Momenat mladih“ nisu samo novine već i dobar povod da učenici radeći u redakciji  kvalitetno koriste svoje slobodno vreme, da se druže i nešto novo nauče. Novine sadrže tekstove i na srpskom i na mađarskom jeziku, čime se podstiče saradnja između učenika obe nacionalnosti.

Svake školske godine redakciji se pridružuju novi članovi, tako da je naš poziv za saradnju uvek otvoren.

Ako ste kreativni, volite da pišete, crtate, fotografišete ili ste voljni da sa nama podelite svoje ideje – pridružite nam se!

Možete nam i pisati na adresu: momenatmladih@yahoo.com

Redakcija MM-a

Ovde možete preuzeti list u elektronskoj formi:

TRENUTNO NEMA NOVIH BROJEVA