EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

OBRAZOVNI PROFIL: SLUŽBENIK U BANKARSTVU I OSIGURANJU

OPIS

učenici će znati kako se obavljaju svi poslovi u bankama kao i osiguravajućim preduzećima: poslovi sa gotovinom po dinarskim računima; poslovi vezani za kredite; devizne poslove; prodaju životnog i imovinskog osiguranja, preuzimanje rizika za životno i imovinsko osiguranje, kao i za obradu zahteva po polisama. Praktične veštine i ovi službenici stiču radeći u svojim virtuelnim bankama i osiguravajućim društvima. Spremni su i za rad i za dalje studiranje.

obrazovni profil:SLUŽBENIK U BANKARSTVU I OSIGURANjU
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
Trajanje školovanja: 4 godine