EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

OBRAZOVNI PROFIL: TURISTIČKI TEHNIČAR

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil Turistički tehničar je osposobljavanje učenika za rad u turističkoj organizaciji i rad na recepciji.

S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređenje zapošljivosti, učenici će biti osposobljavani za:

primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
efikasan rad u grupnim situacijama
preuzimanje odgovornost za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri
blagovremeno reagovanje na promenu u radnoj sredini
prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju
primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada
upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.
obrazovni profil: turistički tehničar
Područje rada: Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Trajanje školovanja: 4 godine
NASTAVNI PLAN