Bibliotečka sekcija

Bibliotečka sekcija je krovni naziv za različite vrste edukativno-zabavnih aktivnosti koje su u vezi sa književnošću, dramom, filmom, novinarstvom, a dešavaju se najčešće u prostoru školske biblioteke.

Bibliotečka sekcija nema jedinstven spisak članova već se učenici okupljaju oko određene aktivnosti (projekta, priredbe, snimanja filma…).

Postoji plan sekcije koji se pravi u avgustu, ali on je zapravo samo okvir jer se često pojavljuju različiti konkursi i aktivnosti u toku školske godine tako da se onda trenutno opredeljujemo gde želimo da učestvujemo.

Bibliotečka sekcija okuplja i učenike koji vole da pečatiraju i signiraju knjige. Takvu aktivnost u šali nazivamo „pečatoterapija“. Ona se dešava povremeno, kako nabavljamo nove knjge i učenici je mnogo vole.

Čar bibliotečke sekcije je to što se nikad ne zna šta će doneti nova školska godina, kakve projekte, radionice, saradnje sa raznim organizacijama za mlade.

Tri projekta koja su započeta 2023, a završena 2024. godine su:

  1. U njihovim patikama
  2. U njenim patikama
  3. Pesnici današnjice – glasovi sutrašnjice.

Opširnije o projektima možete pronaći u podmeniju  projekti.

Ivana Petrović, bibliotekarka