ĐAČKI PARLAMENT

Đački parlament je TIM učenika koji se sastoji od po dva predstavnika svakog odeljenja naše škole. Njihovi zadaci su da:

  • razgovaraju o potrebama učenika
  • da predlažu IDEJE koje bi se mogle realizovati
  • organizuju razne aktivnosti
  • učestvuju u aktivnostima drugih učeničkih parlamenata i organizacija

Predsednih učeničkog parlamenta je Uglješa Surdučki, učenik četvrtog razreda.

Koordinator rada ovog tima je profesorica srpskog jezika i književnosti i bibliotekarka Ivana Petrović.