Finanisijsko-računovodstveni tehničar

Pohađajući ovaj obrazovni profil učenici će savladati poslove iz oblasti finansijsko-računovodstvene oblasti kao što su: obavljanje platnog prometa, svih računovodstvenih poslova, praćenje i kontrola poslovanja preduzeća.

Učenici imaju predmet iz kojeg rade u virtuelnim preduzečima i gde stiču veštine praktičnog rada. Time mogu imati prednosti prilikom zapošljavanja. Teoretski će biti pripremljeni za upis na studije, praktično pripremljeni za posao a opšte-obrazovnim predmetima razvijaju opštu kulturu.

Školovanje traje četiri godine.

Predmeti

Prvi razred

Naziv
predmeta
Broj časova nede-ljno
Srpski jezik i književnost3
Engleski jezik2
Fizičko2
Matematika3
Računarstvo i informatika2
Istorija2
Geografija2
Biologija2
Principi ekonomije3
Poslovna ekonomija2
Računovodstvo2+2
Poslovna korespondenc. 2
Osnove finansija 2
Građansko/
verska
1
Ukupan broj časova nedeljno: 32

Drugi razred

Naziv predmeta Broj časova nede- ljno
Srpski jezik i književnost3
Engleski jezik2
Fizičko2
Matematika3
Istorija2
Principi ekonomije2
Poslovna ekonomija2
Računovodstvo2+2
Poslovna informatika2
Pravo 2
Osnove finansija2
Javne finanisije 2
Finansijsko
računovod.
obuka
3
Građansko/
verska
1
Ukupan broj časova nedeljno: 32

Treći razred

Naziv
predmeta
Broj časova nede-
ljno
Srpski jezik i književnost3
Engleski jezik2
Fizičko2
Matematika3
Likovno1
Poslovna ekonomija2
Računovodstvo2+2
Pravo 2
Javne finanisije 2
Poslovne finansije2
Statistika2
Finansijsko računovod.
obuka
4
Izborni predmet2
Građansko/
verska
1
Ukupan broj časova nedeljno: 32

Četvrti razred

Naziv
predmeta
Broj časova nede-ljno
Srpski jezik i književnost3
Engleski jezik2
Fizičko2
Matematika3
Sociologija2
Računovodstvo2+2
Poslovne finansije2
Statistika2
Revizija2
Finans.- računov. obuka5
Preduzetništvo2
Izborni predmet 2
Građansko/
verska
1
Ukupan broj časova nedeljno: 32