Kereskedő

Akereskedő foglalkozás 3 éves képzés és a kereskedelem, vendéglátás és turizmus munkaterülethez tartozik.

A tanulók a termékek és szolgáltatások forgalmazására  szakosodnak. Elméleti és legfőképp gyakorlati tudást sajátítanak el. E foglalkozás rendkívül keresett.

A tanulók egyes főiskolákon folytathatják tanulmányaikat.

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSEOSZTÁLY
1.2.3.
ÁLTALÁNOS TANTÁRGYAK 
Magyar nyelv és irodalom***
Szerb nyelv mint környezetnyelv***
Idegen nyelv***
Testnevelés ***
Маtematika***
Számítástechnika és informatika*  
Történelem*  
Kémia*  
Ökológia és környezetvédelem  *
Földrajz  *
Szociológia polgári jogokkal  *
SZAKTANTÁRGYAK 
Kereskedelm alapjai*  
Értékesítési technikák és ügyfélszolgálat** 
Üzleti kommunikáció*  
Áruismeret ** 
Kereskedelmi ügyvitel alapjai * 
Marketing a kereskedelemben * 
Kereskedelmi áruismeret  *
Beszerzés és fizikai elosztás  *
Fogyasztói pszihológia  *
Vállalkozástan  *
Gyakorlati oktatás***
VÁLASZTOTT TANTÁRGYAK 
Polgári nevelés / Hittan***
Választott tantárgy  *