Timovi nastavnika

U našoj školi su oformljeni mnogi timovi koji vode računa da se pojedine oblasti rada i života škole neguju i razvijaju.

Škola ima sledeće timove:

Timovi od opšteg značaja:

 • Tim za školski program, koordinator Mila Gligorić
 • Tim za samovrednovanje, koordinator Nataša Nikolovski
 • Tim za marketing, sekcije i kulturna dešavanja, koordinator Olga Popović
 • Tim za inkluzivno obrazovanje, koordinator Nada Vukanić
 • Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koordinator Nada Vukanić
 • Tim za profesionalni razvoj, koordinator Aleksandra Bakrač
 • Tim za karijerno vođenje i savetovanje, koordinator Aleksandra Bakrač
 • Tim za prevenciju osipanja, koordinator Lidia Horvat
 • Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništvo, koordinator Andrea Galgo Ferenci

Profilni timovi

Sektor Ekonomija, pravo i administracija – koordinator Nataša Nikolovski:

 • Finansijsko-računovodstveni tehničar, koordinator Dragana Pap
 • Komercijalista, koordinator Aleksandra Matić Đovčoš
 • Službenik u bankarsvu i osiguranju

Sektor Trgovina, ugostiteljstvo i turizam – koordinator Sofija Kovačević

 • Turistički tehničar, koordinator Jugoslav Davidović
 • Kuvar i poslastičar, koordinator Silvester Tot
 • Trgovac, koordinator Karolj Križan

Sektor timova opšte-obrazovnih predmeta – koordinator Dragana Ćurčić

 • Maternji jezik, koordinator Marija Hajdić
 • Matematika i informatika, koordinator Dragana Ćurčić
 • Strani jezik, koordinator Nataša Gligorić
 • Fizičko vaspitanje, koordinator Zoltan Krajtmar