Penzügyi számviteli technikus

A pénzügyi számviteli technikus szak 4 éves képzés, és a közgazdaság, jog és adminisztráció munkaterülethez tarozik.  A tanuló tanulmányai végeztével különféle pénzügyi-számviteli műveleteket tud majd elvégezni, mint például a fizetési forgalom lebonyolítása, könyvviteli nyilvántartások vezetése, a vállalat ügyvitelének követése.

Ezen a szakirányon tanuló diákok is a tanirodákban, sajátítják el gyakorlati tudásuk, elméleti tudásuk pedig elegendő lesz ahhoz, hogy felsőfokon folytassák tanulmányaikat. Az átalános tantárgyak által a tanulók műveltsége és általános ismeretei bővülnek.

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSEOSZTÁLY
1234
ÁLTALÁNOS TANTÁRGYAK  
Magyar nyelv és irodalom****
Szerb nyelv mint környezetnyelv****
Angol nyelv****
Testnevelés****
Мatematika****
Számítástechnika és informatika*   
Történelem**  
Képzőművészet  * 
Földrajz*   
Biológia*   
Szociológia polgári jogokkal   *
SZAKTANTÁRGYAK 
Gazdaságtan alapjai**  
Számvitel****
Pénzügyvitel****
Irodai ügyvitel**  
Ügyviteli gazdaságtan*** 
Ügyviteli informatika *  
Jog ** 
Pénzügyi-számviteli képzés ***
Közpénzügyek  * 
Nemzetközi gazdaságtan  * 
Statisztika   *
Vállalkozástan   *
Revizió   *
VÁLASZTOTT TANTÁRGY 
Polgári nevelés / Hittan****
Választott tantárgy  **