Psihološka sekcija

Psihološka sekcija je prvi put počela sa radom školske 2023/2024. godine i to za učenike III i IV razreda. U početku je bilo mnogo zainteresovanih, međutim zbog uobičajenih problema sa prevozom, ostali su oni najzainteresovaniji. Vodi je školski psiholog Nada Vukanić.

Cilj postojanja sekcije je da se učenicima koji nemaju psihologiju kao nastavni predmet, a takvih je većina, približi psihologija kao nauka ali i kao primenjena naučna disciplina. Izlišno je objašnjavati koliki je njen značaj i prisutnost u svakodnevnom životu. Teme kojima se bavimo su pitanja ličnog identiteta, međuljudskih odnosa, motivacije, vrednosti, zaštite mentalnog zdravlja i ostale za koje sami učenici pokažu interesovanje.

Otvoreni smo za nove članove, ljubitelje psihologije.

Nada Vukanić, stručni saradnik – psiholog