Radno vreme – vanredni učenici

Januar, mart, maj 2024.

Sekretarijat škole – svaki radni dan od 08:00 – 13:30 tel. 021 6915 353

Prof. Sofija Kovačević – PONEDELJKOM od 12:00 – 14:00 tel. 021 6915 353

Predmetni nastavnici – u skladu sa rasporedom časova koji se može videti na sajtu škole ili po dogovoru sa predmetnim nastavnikom

Februar, april, jun 2024.

Sekretarijat škole – svaki radni dan od 08:00 – 13:30; tel. 021 6915 353

Prof. Sofija Kovačević – PONEDELJKOM od 13:30 – 15:00; tel. 021 6915 353

Predmetni nastavnici – u skladu sa rasporedom časova koji se može videti na sajtu škole ili po dogovoru sa predmetnim nastavnikom