Rubikova kocka

Ideja za ovu sekciju je nastala kao mogućnost razvijanja kritičkog mišljenja kod učenika, podizanja nivoa koncentracije i pažnje, ali isto tako i iz moje velike ljubavi prema Rubikovoj kocki iz detinjstva.

Pozvala sam učenike putem plakata na instagram stranici škole.

Sekcija je počela sa radom septembra 2021. godine.

Srednjoškolce sam animirala i zainteresovala uz pomoć učenika iz osnovnih škola koji su “majstori” ovog zanata. Oni su rado dolazili te cele godine na našu sekciju i bili mi desna ruka u obučavanju srednjoškolaca.

Na kraju prve godine rada sekcije sam nagradila moje pomagače odlaskom na međunarodno takmičenje za Rubikovu kocku. Belgrade Summer 2022

Aleksandra Bakrač – prof. ekonomske grupe predmeta