Službenik u bankarstvu i osiguranju

Pohađajući ovaj smer učenici će naučiti kako se obavljaju svi poslovi u bankama kao i osiguravajućim preduzećima. To su poslovi sa gotovinom po dinarskim računima, poslovi vezani za kredite, devizne poslove, prodaju životnog i imovinskog osiguranja, preuzimanje rizika za životno i imovinsko osiguranje, kao i za obradu zahteva po polisama.

Praktične veštine i ovi službenici stiču radeći u svojim virtuelnim bankama i osiguravajućim društvima. Na taj način spremni su za svet rada ali su pripremljeni i za upis na mnoge fakultete.

Školovanje za službenika u bankarstvu i osiguranju traje četiri godine.

NAZIV PREDMETAРАЗРЕД
1.2.3.4.
OPŠTEOBRAZOVNI  
Srpski jezik i književnost****
Strani jezik****
Fizičko vaspitanje****
Matematika****
Računarstvo i informatika*   
Istorija*   
Fizika*   
Hemija*   
Likovna kultura *  
Geografija *  
Biologija *  
Sociologija sa pravima građana   *
STRUČNI 
Principi ekonomije**  
Kancelarijsko poslovanje**  
Računovodstvo**  
Bankarsko poslovanje****
Osiguranje ***
Pravo*** 
Komunikacija u prodaji *  
Poslovne finansije  * 
Bankarska obuka  **
Obuka u osiguravajućem društvu  **
Preduzetništvo   *
IZBORNI 
Građansko / verska****
Izborni predmet  **