Trgovac

Budući da je reč o sticanju kvalifikacija za zanimanje trećeg stepena, svako ko bude pohađao ovaj obrazovni profil i bude stekao diplomu, ima mogućnost odmah da se u struci zaposli. A ako želi da posle srednje škole ipak upiše neku višu školu ili fakultet, ,oći će da izvrši ili prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, odnosno stručno osposobljavanje za neko od zanimanja četvrtog stepena, što će takođe moći u našoj školi.

Školovanje za zanimanje trgovac uključuje i praktičnu nastavu, a koja se prema programu organizuje u toku svake od tri školske godine u trgovinskim objektima u gradu i okolini. Pored toga, škola poseduje i odličan kabinet za savladavanje praktičnih veština naplaćivanja robe, pakovanja, izlaganja i sličnih poslova.

Svakako je važno napomenuti da svako ko bude stekao zvanično diplomu za ovo zanimanje trećeg stepena ima veliku mogućnost zaposlenja, tako da može raditi u prodavnicama prehrambene robe, zatim mešovite robe i uopšteno, u različitim maloprodajnim objektima, a može obavljati i posao komercijaliste, te biti angažovan u veleprodajnim centrima.

Predmeti

Prvi razred

1.Srpski jezik i književnost
2.Strani jezik
3.Istorija
4.Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5.Matematika
6.Računarstvo i informatika
7.Muzička umetnost
8.Hemija
9.Fizika
10.Ekologija i zaštita životne sredine
11.Osnovi ekonomike trgovine
12.Trgovinsko poslovanje
13.Praktična nastava
14.Obavezan izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Drugi razred

1.Srpski jezik i književnost
2.Strani jezik
3.Likovna kultura
4.Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5.Matematika
6.Ekonomika trgovine
7.Komercijalno poznavanje robe
8.Trgovinsko poslovanje
9.Praktična nastava
10.Obavezan izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Treći razred

1.Srpski jezik i književnost
2.Strani jezik
3.Fizičko i zdravstveno vaspitanje
4.Matematika
5.Trgovinsko poslovanje
6.Poznavanje robe
7.Psihologija
8.Ustav i prava građana
9.Praktična nastava
10.Obavezan izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)