EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

ZAPOSLENI

DIREKTOR

Ime i prezime Radno mesto
Kovačev Gordana direktor škole

NASTAVNO OSOBLJE

nastavnik predmeti

Hajdić Marija

srpski jezik i književnost

Subotički Glišin Natalija

srpski jezik i književnost

Petrović Ivana

srpski jezik i književnost

Svilengaćin Gordana

srpski jezik i književnost

Jankov Ivana

srpski jezik i književnost

Nađ Cigura Monika

mađarski jezik i književnost

Krajtmar Zoltan

fizičko vaspitanje

Strajnić Goran

fizičko vaspitanje

Marković Marko

fizičko vaspitanje

Gavrić Strahinja

fizičko vaspitanje

Ćurčić Dragana

matematika

Ivanović Vojnović Blaženka

matematika

Malić Ivana

matematika

Gajdač Rita

matematika

Opinćal Dušan

istorija

Roža Peter

istorija

Todorović Danica

sociologija, građansko vaspitanje

Kovač Ivan

filozofija

Biro Horvat Timea

psihologija

Novaković Andrej

verska nastava

Vujčin Nemanja

likovna kultura

Romić Olivera

informatička grupa predmeta

Spajić Stevan 

informatička grupa predmeta

Rakić Ana

geografija

Hozak Andrea

geografija

Bičkei Borbala

biologija

Marjanović Milica

biologija

Arsić Nataša

hemija

Ferčik Karolj

hemija

Hodi Andrea

fizika

Gligorić Nataša

engleski jezik

Varga Vedran

engleski jezik

Stojadinović Saveta

engleski jezik

Mitrović Stela

nemački jezik

Ivanić Obradović Branislava

ekonomska grupa predmeta

Šijačić Ana

ekonomska grupa predmeta

Vekić Milkica

ekonomska grupa predmeta

Ivković Branislava

ekonomska grupa predmeta

Preradov Slađana

ekonomska grupa predmeta

Ivanić Dobožanov Ivana

ekonomska grupa predmeta

Gligorić Mila

ekonomska grupa predmeta

Pap Dragana

ekonomska grupa predmeta

Popović Olga 

ekonomska grupa predmeta

Davidović Jugoslav

ekonomska grupa predmeta

Nikolovski Nataša 

ekonomska grupa predmeta

Misić Biljana

ekonomska grupa predmeta

Bakrač Aleksandra

ekonomska grupa predmeta

Matić Đovčoš Aleksandra

ekonomska grupa predmeta

Marić Bojana

ekonomska grupa predmeta

Balaša Endre

ekonomska grupa predmeta

Mladenović Biljana

ekonomska grupa predmeta

Tot Angela

ekonomska grupa predmeta

Mirosavljević Edit

ekonomska grupa predmeta

Križan Karolj

ekonomska grupa predmeta

Galgo Ferenci Andrea

ekonomska grupa predmeta

Miškov Hilda

ekonomska grupa predmeta

Sekulić Nataša

praktična nastava

Trivunović Sanja 

pravo

Palotaš Agota

pravo

Kovačević Sofija

poznavanje robe

Štefaniga Otilia

poznavanje robe, kuvarstvo, verska nastava

Stupar Momčilo

kuvarstvo

Tot Silvester

kuvarstvo, usluživanje

Batori Žolt

poslastičarstvo

Velicki Kornelia

poslastičarstvo

Vukanić Nadica

psiholog

Lidia Horvat

pedagog

 

NENASTAVNO OSOBLJE

Ime i prezime Radno mesto

Gostović Jelena

sekretar

Tatić Milijana

šef računovodstva

Golušin Magdalena

administrativni radnik

Ferenci Atila

domar

Marić Željko

tehničar investicionog i tekućeg održavanja

Subakov Zdravko

tehničar informacionih tehnologija

Kelemen Margit

spremačica

Protić Marija

spremačica

Milovanov Jelena

spremačica

Vojnović Svetlana

spremačica

Đurić Snežana

spremačica

Đurović Zorica

spremačica