O školi

Koreni Ekonomsko-trgovinske škole datiraju od 1948. godine, kada je u osnovana Državna trgovačka akademija, kao četvrta škola tog tipa u Bačkoj. Učenika je bilo malo, a bili su različitog uzrasta i različitog prethodno stečenog obrazovanja. Godine “detinjstva” naše škole protekle su u traganju za budućim identitetom, koliko u programskom i statusnom, toliko i u prostornom smislu. Najzad, od 1951. godine Ekonomska škola dobija prostor – zgradu koju i danas koristi.

U narednih pedesetak godina kroz nju su prošle hiljade učenika i stotine predavača. Među njima je bilo i onih čije je delovanje preraslo lokalne okvire. Promene u društvu, promene u nazivu škole, razne reforme, na različite načine su obeležile te godine. Obrazovanje je živ “organizam” koji se stalno menja u cilju poboljšanja. Tako i danas, menjaju se obrazovni profili, načini rada sa učenicima, modernizuje se prostor i nastavna sredstva a sve u cilju većih postignuća i pozitivnijeg odnosa učenika, nastavnika i roditelja prema školi. .

Danas, posle dosta decenija postojanja, pokazujemo novo, savremeno lice, u starinskom ramu a nameravamo da ga i ubuduće doterujemo. Naše učionice trenutno ispunjava više stotina učenika u raznim obrazovnim profilima a nastava se odvija na srpskom i na mađarskom jeziku. Za obrazovanje i vaspitanje naših učenika brine 70-tak predavača, a za njihove druge potrebe administrativno i pomoćno osoblje.

Za sve učenike opremljeno je nekoliko informatičkih kabineta, virtuelnih kancelarija, kabinet za strane jezike, matematiku, statistiku, zatim kabinet za obuku trgovaca, modernu kuhinju za kuvare i poslastičare. Pored toga, škola ima svoju biblioteku koja je 2023. godine renovirana, solidnog knjižnog fonda na oba nastavna jezika

Obrazovni profili

Škola je u skladu sa strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji menjala listu obrazovnih profila koje upisuje. U jednom trenutku se išlo na povećanje broja obrazovnih profila i njihovu specijalizaciju a u drugom na uopštavanje.

Tako danas, u oblasti ekonomija, pravo i administracija, u četvorogodišnjem trajanju, obrazujemo učenike za profil Finansijsko-računovodstveni tehničar, na srpskom i mađarskom jeziku, Turistički tehničar, Komercijalista  i Ekonomski tehničar (ponovo od 2024/2025. godine) na srpskom jeziku.

I, da ne zaboravimo, otvoreni smo i za oblike dokvalifikacije i prekvalifikacije za sve obrazovne profile kao što su ekonomski tehničar, trgovac, konobar, kuvar i poslastičar, dakle, za vanredne kandidate željne dodatnog obrazovanja.