Ispitni rok za januar i februar 2024. godine

Ispitni rok za januar i februar 2024. godine

Prijavljivanje maturskih ispita za vanredne učenike i ponovce za januarski ispitni rok potrebno je izvršiti u sekretarijatu škole, sa prilaganjem dokaza o uplati trškova ispita. Rok prijave je do 19.01.2024. do 10 h. Raspored pojedinih delova maturskog ispita će biti objavljen nakon 22.01.2024.

Februarski ispitni rok za sve ostale vanredne ispite počinje 15.02.2024.god. Ispite treba prijaviti od 01.02. do 08.02., u sekretarijatu škole, sa dokazom o uplati troškova polaganja ispita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*